Hygieniapassitesti

Harjoittele hygieniapassitestiin ennen viralliseen kokeeseen menoa. Kokeile maksuttomia harjoituksia tai tilaa täysversio jolla saat paremmin tuntumaa kokeeseen.

Mikä on hygieniapassitesti?

Hygieniapassitestillä testataan elintarvikehygienian perusteiden osaamista. Elintarvikehygieeninen osaaminen on lakisääteinen velvoite niille jotka toimivat elintarvikealalla.

 • hygieniapassitesti suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä
 • vastausaikaa 45 minuuttia
 • testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin jälkeen
 • testi sisältää 40 oikein/väärin väittämää
 • läpäistäksesi testin on saatava vähintään 34/40 oikein

Erityistilanteissa hygieniapassitesti voidaan järjestää myös muilla kielillä ilman aikarajoitusta. 

Hygieniapassi harjoitukset

 • Elintarvikkeiden käsittelyn terveysuhat
 • Elintarvikkeiden käsittely
 • Mikrobit ja ruokamyrkytykset
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Puhtaanapito
 • Omavalvonta ja elintarvikelainsäädäntö

Avaa lukot Tilaa käyttöaikaa

 • Kuvaharjoitus 2
 • Kuvaharjoitus 3
 • Kuvaharjoitus 4
 • Kuvaharjoitus 5
 • Kuvaharjoitus 6

Avaa lukot Tilaa käyttöaikaa

Tietoa Hygieniapassi testistä

 

Mikä on Hygieniapassitesti?

Hygieniapassitesti on koe, joka arvioi tietosi elintarvikehygieniasta. Hygieniapassia tarvitaan ruokatiloissa kun työskennellään ja käsitellään pakkaamattomia ja nopeasti pilaantuvia tuotteita. Jos pääset testin läpi se tarkoittaa, että osaat riittävän hyvin elintarvikehygienian perusasiat. Näin Suomessa varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus.

Normaalisti hygieniapassin osaamistesti suoritetaan kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Erityistilannetesti on kirjallinen hygieniapassitesti, joka on järjestetty muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Mahdolliset kielet ovat esimerkiksi englanti, venäjä tai kiina. Testin suorittaminen pistekirjoituksella tai viittomakielellä on myös mahdollista.

Miten voin saada hygieniapassin?

Saat hygieniapassin, kun testisi on hyväksytty. Huomioithan, jos sinulla on soveltuva elintarvikealan tutkinto tai muu soveltuva koulutus elintarvikealalta, voit saada hygieniapassin ilman hygieniapassitestiä.

Kuka järjestää hygieniapassitestejä?

Hygieniapassitestejä järjestetään Ruokaviraston hyväksymillä hygieniapassitestaajilla jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Testaajien yhteystietoja löydät Ruokaviraston sivuilta, niitä on yli 2000. Hygieniapassitestaajat ovat itsenäisiä toimijoita ja voivat itse määritellä missä, milloin ja kenelle järjestävät hygieniapassitestejä. Testaajan toiminta on Ruokaviraston valvonnassa.

Hygieniapassitestin hinta. Paljonko hygieniapassi maksaa?

Koska hygieniapassitestaajat ovat itsenäisiä toimijoita, he voivat itse päättää millä kielillä testit järjestetään ja kuinka paljon testiin osallistuminen maksaa. Jokaisesta tilatusta hygieniapassista testaajat maksavat Ruokavirastolle 6 euroa. Kokonaishinta riippuu testaajasta.

Mikä on hygieniapassitestin rakenne? 

Hygieniapassitesti lyhyesti:

 • Väittämien määrä: 40
 • Testin hyväksymisraja: 34 / 40
 • Testin vastausaika: 45 minuuttia

Hygieniapassitestissä on 40 oikein/väärin väittämää, jotka koskevat eri elintarvikealan osa-alueita. Joskus oikea vastaus väittämään voi perustua lainsäädäntöön, mutta joskus oikea vastaus voi perustua hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Muista harkita jokainen väittämän elintarvikehygieeniseltä kannalta ja että kyseessä on elintarvikehuoneistossa tapahtuva toiminta.

Miten valmistautua hygieniapassitestiin?

Hygieniapassitestiin valmistautuminen on helppoa, jos sinulla on pääsy laadukkaisiin materiaaleihin ja mahdollisuus harjoitella osaamistasi. Tämä sivusto on tehty juuri tätä varten. Tilatessasi Hygieniapassi harjoituksen täysversion saat pääsyn elintarvikehygienian teoriaan sekä erilaisiin tehtäviin joiden avulla voit valmistautua viralliseen hygieniapassitestiin.

Missä voin harjoitella Hygieniapassitestiin?

Esimerkiksi tällä sivustolla voit testata elintarvikehygienian osaamistasi: tee ilmainen hygieniapassitesti tai tilaa täysversio. Hygieniapassi harjoituksen täysversio sisältää oikein/väärin -kysymyksiä kategorioittain, monivallintakysymyksiä ja interaktiivisia kuvaharjoituksia joissa kysytään samoja asioita eri tavoilla jotta oppiminen olisi tehokkaampaa. Voit harjoitella kategoria kerrallaan tai testata miten suoriutuisit aikarajoitetusta hygieniapassitestistä. Kategoriat ovat samanlaiset kuin virallisessa testissä mutta itse kysymykset eivät ole täysin samoja.

Mitä hygienia osa-alueita hygieniapassitesti sisältää?

Hygieniapassitestin väittämät voivat koskettaa seuraavia elintarvikehygienian osa-alueita:

 • Elintarvikkeiden käsittelyn terveysuhat
 • Mikrobit ja ruokamyrkytykset
 • Puhtaanapito
 • Omavalvonta ja lainsäädäntö
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Elintarvikkeiden käsittely

Mitä tapahtuu testipäivänä?

Testipäivänä hygieniapassitestaaja varmistaa, että testin aikana saat rauhallisesti ja itsenäisesti vastata testiin. Normaalisti osaamistesti kestää 45 minuuttia. Jos suoritat erityistilannetestin, sinulla on rajoittamaton vastausaika. Testipäivänä muista ottaa mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Jos sinulla on kysymyksiä lomakkeen täyttämisestä voit esittää niitä ennen testin alkua. Puhuminen ja kysymyksien esittäminen testin aikana on kielletty.

Mitä tapahtuu testin jälkeen?

Jos osaamistestisi on hyväksytty saat virallisen hygieniapassin postitse noin kuukauden kuluttua testipäivästä. Mikäli et läpäissyt hygieniapassitestiä, voit ilmoittautua uuteen testiin ja suorittaa sen uudelleen. Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme elintarvikehygienian perusteiden opiskelua ja harjoituksien läpikäyntiä tällä sivustolla ennen testiäsi.

Mikä on hygieniapassin voimassaolo?

Elintarvikelain mukaan hygieniapassi on voimassa toistaiseksi. Se tarkoittaa, että hygieniapassi on voimassa siihen asti, kunnes joskus lainsäädäntöä muutetaan ja asetetaan jokin voimassaoloaika hygieniapassille. Jos se joskus tapahtuu, vanhentunut passi on päivitettävä.

Saanko Hygieniapassi todistuksen heti osaamistestin jälkeen?

Osaamistestaajalta voit saada väliaikaisen hygieniapassin, jonka voit heti esittää työantajalle. Virallinen hygieniapassi tulee postitse noin kuukauden kuluttua.

Miten ilmoittaudun hygieniapassitestiin?

Ruokaviraston sivuilta voit löytää lähialueen hygieniapassitestaajia. Ympäri Suomea on yli 2000 Ruokaviraston hyväksymää testaajaa. Jokainen niistä on itsenäinen toimija ja he itse päättävät hygieniapassitestien aikataulut, ilmoittautumisprosessin, ja hinnat. Voit ottaa yhteyttä useisiin testaajiin ja valita sopivimman vaihtoehdon sinulle.

Mitä teen jos hygieniapassi on kadonnut?

Jos vain yksi osa hygieniapassista on kadonnut (paperinen osa tai kortti), sinun pitää ottaa yhteyttä alkuperäiseen testaajaasi. Jos se ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä kehen tahansa hygieniapassitestaajaan uuden passin myöntämisestä varten.

Jos molemmat hygieniapassin osat ovat kadonneet vain alkuperäinen hygieniapassitestaaja voi myöntää uuden passin (jos hänellä on alkuperäinen testilomaken arkistossa). Lainsäädännön mukaan hygieniapassitestaajalla on velvollisuus arkistoida testilomake kolme vuotta passin myöntämispäivämäärän jälkeen. Jos alkuperäisellä testaajalla ei ole testilomaketta arkistossa, sinun pitää suorittaa testi uudelleen.

Jos hygieniapassisi oli myönnetty tutkinnon tai koulutuksen perusteella ja molemmat osat ovat kadonneet, voit ottaa yhteyttä kehen tahansa hygieniapassitestaajaan uuden passin myöntämistä varten.

Miten voin uusia hygieniapassin jos nimi tai muu henkilötietoni on muuttunut?

Jos nimesi on muuttunut, testaajalle tulee toimittaa virallinen todistus, joka todistaa nimenmuutoksen. Esimerkiksi ote väestörekisteristä, virkatodistus tai vihkitodistus. Passi, ajokortti, henkilökortti tai Kela-kortti eivät todista nimenmuutosta.

Mitä voin tehdä jos hygieniapassissa on virhe?

Jos saat ostaamistestaajalta hygieniapassin jossa on virhe, sinun pitää ottaa yhteyttä osaamistestaajaan ja ilmoittaa virheestä. Hygieniapassin korjaus on osaamistestaajan velvollisuus. Ruokavirastolla ei ole tietoa testin suorittaneista, eikä Ruokavirasto myönnä hygieniapasseja. Muista ottaa testaajalta yhteystiedot jotta voit ottaa yhteyttä heihin myöhemmin. Jos hygieniapassisi joskus katoa tai nimesi muuttuu, sinun pitää ottaa yhteyttä alkuperäiseen testaajaan. Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteystiedot voit löytää Ruokaviraston sivuilta.

Kelpaako ulkomaalaiset hygieniapassit ja tutkinnot Suomessa?

Ulkomailta saatu hygieniapassi ei kelpaa Suomessa. Jos sinulla on ulkomailla suoritettu elintarvikehygieniaan liittyvä tutkinto tai koulutus, se ei ole riittävä. Jos haluat työskennellä Suomessa elintarvikealalla, sinun tarvitsee hankkia Suomalainen hygieniapassi. Ulkomainen hygieniapassi tai ulkomailla suoritettu koulutus ei korvaa suomalaista hygieniapassia.